Oferta:

Biuro Rachunkowe „biuroela” prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS. Dodatkowo działalność biura jest ubezpieczona w zakresie OC.

Staramy się w ramach przepisów prawa i swoich możliwości pomóc w zmniejszeniu obciążeń podatkowych. Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów staramy się dostosowywać zakres moich usług do indywidualnych Państwa potrzeb.

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę księgową, w skład której wchodzi:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,

 • Sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego,

 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,

 • Rozliczanie w zakresie podatku VAT,

 • Sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, urlopy itp.),

 • Przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do urzędu w formie ELEKTRONICZNEJ!!!,

 • Drukowanie przelewów,

 • Sporządzanie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,

 • Opracowywanie Zakładowych Planów Kont,

 • Rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,

 • Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innych urzędach w zakresie umocowania.