Współpraca

Podpisując umowy z biurem klienci ograniczają swoje czynności do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dowodów sprzedaży (faktury, rachunki), oraz przyjmowania dowodów zakupu. Dokumenty te wystarczy dostarczyć do biura w odpowiednim czasie, uzgodnionym w umowie.
Biuro sporządza wymagane przepisami księgi, rejestry, ewidencje i deklaracje, które dostarcza do urzędów i ZUS.
W przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujmy naszych klientów w odpowiednich urzędach. Wszyscy nasi klienci otrzymują rachunek, który jest dla nich kosztem uzyskania przychodu.
Obsługa finansowo-księgowa jest prowadzona profesjonalnie przez nasze biuro. W trudnych przypadkach korzystamy z opinii prawnika – specjalisty prawa podatkowego.

Biuro prowadzi wszystkie niezbędne ewidencje, jak:

  • rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT,
  • ewidencje i wykaz środków trwałych,
  • ewidencję wyposażenia,
  • karty wynagrodzeń pracowników.

Prowadzi pełną obsługę kadrowo-płacową. Sporządza plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarcza do odpowiednich urzędów. W pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy.

Biuro udziela Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień. Preferuje aktywne prowadzenie księgowości, tzn. jeżeli w trakcie księgowań lub sprawdzania dokumentów okaże się, że zaistniała możliwość poprawy sytuacji firmy pod względem finansowym lub podatkowym, kontaktujemy się z Państwem z sugestią przedsięwzięcia odpowiednich kroków w tym kierunku.

Zapraszamy do współpracy.